0700 20 223

за цялата страна

Екип
инж. Мартин Арнаудов
Продуктов Мениджър
+359 2 965 00 65 m.arnaudov@bulclima.com
инж. Даниел Димов
Проектант ОВК проекти
+359 887 51 34 09, +359 2 965 00 74 daniel.dimov@bulclima.com
Инна Тонева
Мениджър логистика и дистрибуция
+359 888 27 05 35; +359 2 965 00 72 dealers@bulclima.com
Капка Костадинова
Експерт логистика и дистрибуция
+359 882 92 57 09; +359 2 965 00 73 dealers@bulclima.com
инж. Бисер Александров
Ръководител отдел проекти
+359 884 64 89 12; +359 2 965 00 61 b.alexandrov@bulclima.com
инж. Мария Антонова
Мениджър бизнес развитие
+359 888 12 00 08; +359 2 965 00 62 m.antonova@bulclima.com
инж. Диана Апостолова
Асистент отдел проекти
+359 888 80 30 98; +359 2 96 500 64 diana.apostolova@bulclima.com
инж. Йордан Иванов
Инженер отдел ОВК проекти
+359 886 88 78 11 y.ivanov@bulclima.com
инж. Десислав Николов
Инженер отдел ОВК проекти
+359 888 90 13 14; +359 2 965 00 60 d.nikolov@bulclima.com
инж. Георги Костадинов
Инженер отдел ОВК проекти
+359 882 59 00 14; +359 2 965 00 89; georgi.kostadinov@bulclima.com
инж. Лора Михайлова
Проектант Офертен отдел
+359 888 475 222 lora.mihaylova@bulclima.com
инж. Ангел Иванов
Сервизен мениджър
+359 888 01 98 49; +359 2 965 00 68 a.ivanov@bulclima.com
Магдалена Мишева
Координатор сервизна дейност
+359 882 28 73 47; +359 2 965 00 75 service@bulclima.com
Юлия Вучева
Старши счетоводител
+359 884 61 20 70; +359 2 965 00 71 julia.vucheva@bulclima.com
Веселина Димитрова
Счетоводител
+359 882 91 65 70; +359 2 965 00 78 finance@bulclima.com
Капка Лазарова
Главен счетоводител
+359 888 90 10 20; +359 2 965 00 77 k.lazarova@bulclima.com; finance@bulclima.com
Добромира Бочева
Асистент външнотърговски отдел
+359 882 28 61 88; +359 2 965 00 67 import@bulclima.com
Илка Димова
Асистент външнотърговски отдел
+359 884 64 89 10; +359 2 965 00 79 import@bulclima.com
инж. Николай Жеков
Регионален търговски представител за Бургас
+359 882 90 68 20 nikolay.jekov@bulclima.com
Христина Ангелова
Мениджър продажби регион Бургас
+359 882 83 69 22 hristina.angelova@bulclima.com