0700 20 223

за цялата страна

Сертификати и Лицензии

01
Сертификат ISO 9001:2015

от LL-C Certification за въведена Система за управление на качеството с обхват Доставка, продажба, монтаж и сервиз на хладилна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Сертификат ISO 9001:2015
02
Сертификат ISO 14001:2015

от LL-C Certification за въведена Система за управление на околната среда с обхват Доставка, продажба, монтаж и сервиз на хладилна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Сертификат ISO 14001:2015
03
Сертификат ISO 45001:2018

от LL-C Certification за въведена Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват Доставка, продажба, монтаж и сервиз на хладилна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Сертификат ISO 45001:2018
04
Сертификат от Българска браншова камара

за извършване на монтаж сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове във връзка с Регламент (ЕО) 842/2006

Сертификат от Българска браншова камара
05
Сертификат за вписване

в професионалния регистър към Камара на инсталаторите в България за инсталационна дейност в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията, доставка, монтаж и сервиз

Сертификат за вписване
06
Удостоверение

от Камара на строителите в България за отделни видове СМР от ПЕТА ГРУПА във връзка със Закона за камарата на строителите

Удостоверение