0700 20 223

Безплатна
консултация

Булклима Инженеринг ЕООД

01
Цялостни решения

БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ разполага с екип от високо квалифициран инженерно-технически персонал, който предлага цялостни решения за инсталации в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на жилищни и административни сгради, хотели, търговски обекти, промишлени и складови помещения използвайки съвременни високоефективни съоръжения.

Дружеството предлага съвременни системи, съобразени изцяло с конкретните потребности на клиента.

Основна цел е предоставяне на качествени решения с максимално ниски експлоатационни разходи и оптимална цена на първоначалната инвестиция.

Цялостни решения
02
Специалистите

Специалистите на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД участват в инвестиционния процес, който включва проектиране, както и последващ авторски надзор при изграждане на самите инсталации.

При разработването на ОВК системите водещо начало има оптимизирането на топлинните процеси в сградата, като се следи за важните параметри, които трябва да се управляват: шум, скорост на движение, относителна влажност на въздух и не на последно място температура.

Екипът на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще Ви консултира относно взимането на най-доброто техническо решение от идейния проект до крайното изпълнение.

Специалистите
03
Бригади с опит

Булклима инженеринг ЕООД разполага със собствени монтажни бригади, с дългогодишен стаж в дружеството, оборудвани с необходимия инструментариум и периодично преминаващи на обучение в тренинг центровете на компаниите партньори, доставчици на оборудването.

Бригади с опит

Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са сред най-големите консуматори на енергия в сградите и имат функции по осигуряване на комфортна среда.

С нарастването на изискванията по посока енергийна ефективност и екологосъобразност, собствениците все по-често се обръщат към специализирани инженерингови фирми, които да оценят потенциала за енергоспестяване, понижаване на влиянието върху околната среда и повишаване на ефективността на ОВК системите.

Доверявайки се на екипа на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД може да разчитате на:

  • Модерно иновативно техническо решение
  • Пълен инженеринг и отговорност - проучване, проектиране, изпълнение, сервизно обслужване и поддръжка
  • Диагностика, професионална експертна оценка и реинженеринг на изградени инсталации
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз
  • Абонаментна поддръжка.
  • Лично отношение към всеки клиент

В дружеството са внедрени система за управление на качеството съгласно следните стандарти ISO 9001:2015 , ISO 45001:2018   и ISO 14001:2015   с обхват на сертификация доставка, продажба, монтаж и сервиз на климатична, отоплителна, хладилна и вентилационна техника.

„Булклима Инженеринг“ ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Документ за правоспособност № 033/25.04.2016г. издадено от Българска браншова камара по машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове, валиден до 07.01.2026г.


Обади са за безплатна консултация