0700 20 223

Безплатна
консултация

Инженеринг

01
Апартамент

Примерно решение с термопомпа

Източникът на охлаждане и топлина е термопомпа въздух-вода от серията Extensa на Atlantic. Топлоносителят в апартамента е вода, която се разпределя до вътрешните тела, в случая водни дизайнерски конвектори серия Bi2 Air на Olimpia Splendid. Конвекторите предават топлината или студа чрез обдухване на топлообменника от вентилатор или чрез лъчисто отопление на предния панел. В баните отоплението става чрез лири и водна подова серпентина. Загряването на водата се осъществява в бойлер със серпентина, захранена от термопомпата. По този начин използваме коефициентите на преобразуване от електроенергия към топлина (COP), за да загреем водата, необходима за санитарни нужди.

Параметри
Квадратура
120 кв.м
Брой помещения / бани
4 / 2
Тип отопление и охлаждане стаи
Водни конвектори
Тип отопление бани
Лира + подово отопление
Санитарна вода
Бойлер със серпентина
Източник на топлина
Термопомпа въздух-вода Atlantic
Приблизителна цена на системата: 15 000 лв. без ДДС


Апартамент
02
Фамилна къща

Примерно решение с термопомпа

Еднофамилна къща с РЗП 250 кв.м. - дневна, три спални, кабинет и три бани. Отоплението в дневната е с подово отопление и конвектори. В спалните са заложени конвектори, които работят в режим отопление и охлаждане, а в баните - лири и подово отопление, които в режим охлаждане изключват.

Източникът на охлаждане и топлина е термопомпа въздух-вода от серията Excellia на Atlantic. От вътрешното тяло към сградата тръгва топлоносителят (вода), като се разпределя до конвектори, лири и подово отопление. В настоящия проект има разработени няколко температурни кръга за съответните нужди. Загряването на водата се осъществява в бойлер със серпентина, захранена от термопомпата. По този начин използваме коефициентите на преобразуване от електроенергия към топлина (COP), за да загреем водата, необходима за санитарни нужди.

Параметри
Квадратура
250 кв.м
Брой помещения / бани
5 / 3
Тип отопление спални
Водни конвектори
Тип отопление хол
Конвектори и подово отопление
Тип отопление бани
Лира + подово отопление
Санитарна вода
Бойлер със серпентина
Източник на топлина
Термопомпа въздух-вода Atlantic
Приблизителна цена на системата: 35 000 лв. без ДДС
Фамилна къща
03
Апартамент

Примерно решение с климатици

Източникът на охлаждане и топлина е инверторна мулти-сплит система от серията KMTA на Fujitsu General. Топлоносителят в апартамента е хладилен агент (фреон) R32, който достига до всяко вътрешно тяло в жилището посредством медни тръби. Вътрешните тела могат да се изберат от клиента: стенни, подови, касетъчни, за скрит канален монтаж и имат опция за управление през интернет. За санитарни нужди, топлата вода в жилището може да се подгрява от електрочески бойлер Atlantic. По този начин използваме коефициентите на преобразуване от електроенергия към топлина (COP) единствено за отоплението на помещенията, а загряването на водата става с отделна система.

Параметри

Квадратура
90 кв.м
Брой помещения / бани
3 / 1
Тип отопление и охлаждане стаи
Вътрешни тела за високостенен монтаж
Тип отопление бани
Електрическа лира за баня (опция)
Санитарна вода
Електрически бойлер без серпентина
Източник на топлина
Мулти-сплит климатична система Fujitsu General
Приблизителна цена на системата: 4 000 лв. без ДДС


Апартамент
04
Офис

Примерно решение с VRF система

Конкретният пример представя отопление и охлаждане на офис 300 кв.м с осем помещения. Източникът на охлаждане и топлина е инверторна VRF/VRV система на Fujitsu General серия J-IIIL. Вътрешните тела подбрани за примерното решение са за скрит таванен монтаж (касетъчен тип), отговарящи за общите помещения и кухнята. Офисите са решени с канален тип вътрешни тела за скрит монтаж.

Управлението на инсталацията е посредством BMS система, която може да се обвърже с телефон или компютър. С цел подобряване качеството на въздуха, предлагаме система с рекуперация на Olimpia Splendid за всмукване на свеж въздух в помещенията.

Параметри
Квадратура
300 кв.м
Брой помещения / бани
8 / 2
Тип отопление и охлаждане помещения
Вътрешни тела за скрит и открит монтаж
Тип отопление бани
Електрическа лира за баня (опция)
Санитарна вода
Електрически бойлер без серпентина
Източник на топлина
VRF система на Fujitsu General серия J-IIIL
Приблизителна цена на системата: 22 000 лв. без ДДС


Офис

Разгледаните примери са ориентировъчни. Свържете се с нас за получаване на концептуално решение за дома Ви, съобразено с индивидуалните нужди на Вашето домакинство.


За да гарантираме ниски енергийни разходи и възвръщаемост на направените инвестиции, нашите екипи изготвят проекти в част:

  • Отопление, вентилация и климатизация;
  • Енергийна ефективност:
  • Доклади за съответствие;
  • Авторски надзор.

Разполагаме с проектантски екипи в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, а услугите покриват цялата страна. Авторският надзор осигурява високото качество на изпълнение и безпроблемното достигане на заложените в проекта параметри.
Инженеринг отоплителни инсталации

Инженеринг отоплителни инсталации може да бъде приложен в областта на топлотехниката, проектирането и изграждането на ОВК системи, които покриват както индустриалния сектор и сектора на услугите: офиси, фабрики, промишленост и индустриални процеси, така и жилищни и административни сгради,.

Виж повече

Специалистите по инженеринг отоплителни инсталации могат да извървят целия път от идеята до изграждането на Вашата отоплителна инсталация, а в определени случаи да идентифицират също така техническите причини при възникнали проблеми и да предложат решение. За целта, професионалистите по инженеринг отоплителни инсталации имат познания и опит в различни области, като хидравлика, поток на въздуха, контрол, водопроводни и въздуховодни системи, термодинамика, електротехника, механика, пречистване на вода и въздух и други.

При работа по нов проект или върху съществуващ проблем, специалистите по инженеринг отоплителни инсталации анализират изходните данни, причините и предлагат подходящ план за действие, за да помогнат за предотвратяване на бъдещи рискове.

Инжинеринг отоплителни инсталации 1 -спалня

Услуги по инженеринг отоплителни инсталации

Както стана дума, инженеринг отоплителни инсталации изисква широки познания в различни области. Ето част от услугите, които се извършват в областта на инженеринг отоплителни инсталации:

  • Инженеринг отоплителни инсталации: охлаждащи системи и промишлено охлаждане - проектиране и изпълнение на инженеринг отоплителни инсталации в областта на охлаждащите системи и промишленото охлаждане, чилър системи с въздушни или водно охлаждане, рууф-топ системи, VRF системи, климатични камери, ;
  • Инженеринг отоплителни инсталации: климатизация - проектиране на климатични системи за индивидуално ползване в едно домакинство, системи за климатизация на малки по големина търговски или административни сгради (офиси, магазини, ресторанти)  или цялостни сградни системи за климатизация със или без автоматизация (бизнес сгради, хотели, училища);
  • Инженеринг отоплителни инсталации: отопление и вентилация - изграждане на системи за отопление и вентилация на малки или по-големи административни и промишлени сгради, които имат конкретни изисквания за поддръжка на определени параметри на вътрешната среда , оптимизация на потреблението на енергия, мониторинг и контрол на място или от разстояние.

Инженеринг отоплителни инсталации: начин на работа

Експертите по инженеринг отоплителни инсталации не само проектират системите. Част от работата на специалистите по инженеринг отоплителни инсталации е и да установяват текущите нужди на помещението или сградата и да намерят оптимално решение за климатизация. За целта при инженеринг отоплителни инсталации се работи заедно с клиента, за да се намери най-добрият технически подход за изграждане или подобряване на системите, който е и максимално рентабилен за Вас.

При инженеринг отоплителни инсталации участват не само екипът специалисти по инженеринг отоплителни инсталации и собственикът или собствениците на сградата. При изграждането и инженеринг отоплителни инсталации се работи в тясно сътрудничество с архитекти и инженери, за да може да бъде направена оценка на осъществимостта на използването на възобновяеми  източници на енергия при инженеринг отоплителни инсталации, както и за проектирането и тестване на инсталациите, съгласно изискванията и снабдяването със съответните разрешителни. 

Инжинеринг отоплителни инсталации 2 - снимка

Инженеринг отоплителни инсталации: отоплителна техника

Инженеринг отоплителни инсталации проектира и предлага отоплителната техника, която е  технически възможна за конкретното приложение за отопление на затворени помещения.

Инженеринг отоплителни инсталации: приложна отоплителна техника

Добрите експерти по инженеринг отоплителни инсталации трябва да са добре запознати със съвременните продукти и подходи в областта на отоплителната техника. В този контекст, използването на енергийно-ефективни системи при инженеринг отоплителни инсталации води до разширяване на възможностите на отоплителната техника и дава възможност на специалистите по инженеринг отоплителни инсталации да предложат богата селекция и разнообразие на отоплителни системи, според нуждите на клиентите.

Инженеринг отоплителни инсталации: технология за климатизация

Технологията за климатизация е особено отговорен и актуален аспект на инженеринг отоплителни инсталации, тъй като се занимава с регулацията на температурата, влажността и качеството на въздуха в помещението.

Инженеринг отоплителни инсталации: принципи на технологията за климатизация

Състоянието на въздуха се характеризира с температура, налягане и влажност. В основите на технологията за климатизация стои връзката между влажността и температурата при инженеринг отоплителни инсталации.

Инженеринг отоплителни инсталации: практични климатични системи

Ние извършваме инженеринг отоплителни инсталации, като предоставяме практични решения за климатични системи, базирани на опита ни, стандартите в сферата и добрите практики при изграждане на климатизация, използвани в индустрията и ежедневната ни дейност.

Инженеринг отоплителни инсталации: вентилация и въздуховоди

Като част от инженеринг отоплителни инсталации вентилационната технология описва подаването на въздух в затворени помещения. За разлика от технологията за климатизация, не се извършва промяна на температурата и влажността.

Инженеринг отоплителни инсталации включва следните дейности по вентилация:

  • инженеринг отоплителни инсталации за проектиране, изграждане и поддръжка на прости и сложни системи с въздуховоди;
  • инженеринг отоплителни инсталации за планиране, проектиране, изграждане и поддръжка на вентилационна система
  • инженеринг отоплителни инсталации при проектиране и експлоатация на вентилационна система.

Инжинеринг отоплителни инсталации 3 - хол

Инженеринг отоплителни инсталации: възобновяема енергия

Оползотворяването на енергия става все по-важно в съвременния инженеринг отоплителни инсталации. Използването на възобновяеми източници при инженеринг отоплителни инсталации вече е стандарт в много държави, затова съвременните специалисти по инженеринг отоплителни инсталации отделят специално внимание на тази тема.

Инженеринг отоплителни инсталации: фотоволтаици

Фотоволтаикът директно преобразува слънчевата радиацияв електричество. Фотоволтаиците при инженеринг отоплителни инсталации използват слънчева енергия, което допринася значително за щаденето на околната среда, намалява усилията, необходими за транспортиране на електричество и осигурява независимо и рентабилно енергийно снабдяване.

Инженеринг отоплителни инсталации: слънчева топлинна енергия

Слънчевата топлинна технология описва използването на слънчева енергия при инженеринг отоплителни инсталации за осигуряване на топлина. В съвременните сгради генерираната от слънцето топлина се използва за отопление на помещения, както и отопление на вода за битови нужди.

Инженеринг отоплителни инсталации: плитка геотермална енергия

Плитката геотермална енергия се основава на същия основен принцип като слънчевата топлинна енергия. В този случай, при инженеринг отоплителни инсталации се използва земята като източник на топлина, вместо слънцето. За целта, при инженеринг отоплителни инсталации се залага изграждането на подземна тръбна система, която служи за пренос на топлина.

Инженеринг отоплителни инсталации: термопомпи

Термопомпите пренасят топлина , която се намира във външния въздух и могат да се използват за отопление.


Услуги по инженеринг отоплителни инсталации

Инженеринг отоплителни инсталации: начин на работа

Инженеринг отоплителни инсталации: отоплителна техника

Инженеринг отоплителни инсталации: технология за климатизация

Инженеринг отоплителни инсталации: вентилация и въздуховоди

Инженеринг отоплителни инсталации: възобновяема енергия


Обади са за безплатна консултация