0700 20 223

Безплатна
консултация

Гаранция и рекламации

01
Гаранционен сервиз

Гаранционният сервиз се осъществява чрез продавача. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява продавача и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник;

Вносителят, продавачът не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, вследствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, като и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустими максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова;

Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Гаранционен сервиз
02
Права на потребителя

Съгласно чл. 112 от ЗЗП, при несъответствие на продукта със сделката за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие със сделката за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или размяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: стойността на потребителската стока ако няма липса на несъответствие; значимостта на несъответствието, възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Права на потребителя
03
Предявяване на рекламация

В случай, че установите някоя нередност при доставката, монтажа или последващата експлоатация на продукта, моля незабавно да се свържете с нас по имейл office@bulclima.com или на телефон 0700 20 223. Опишете детайлно проблема и причината за Вашето обаждане, за да сме максимално полезни в конкретния случай.

Продуктите с установен в гаранционния срок дефект при експлоатация се изпращат към наш оторизиран сервизен център посочен в гаранционната карта или по куриер директно към нашата складова база в гр. София, 7-ми километър, ул. Изворът на Белоногата. Преди това, моля да заявите Вашата рекламация на телефон 0882287347. Разходите по доставката се поемат от сервизния център.

Предявяване на рекламация
Обади са за безплатна консултация