0700 20 223

Безплатна
консултация

Проекти

БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ EOOД се налага като надежден и коректен изпълнител при проектирането и изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на различни стопански, административни, енергийни и други обекти. Фирмата предлага изготвяне на инвестиционни проекти по следните части:

 ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Фирмата разполага с проектантско бюро, което извършва проектиране на нови енергийно ефективни системи за отопление, вентилация и климатизация, както и работи за повишаването на ефективността на вече съществуващи системи.

Високата квалификация и профилиране на специалистите позволяват бързо и качествено изготвяне на идейни, технически и работни проекти по част "ОВиК". БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ предлага цялостни и комплексни решения за жилищни и промишлени помещения.

 ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТТИВНОСТ

Част Енергийна ефективност е задължителна за всеки инвестиционен проект на сграда, въз основа на който се издава разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на закона. Освен това задължително се прави оценка на съответствието от фирма за строителен надзор или лицензирана по Закона за енергийна ефективност фирма.

Обади са за безплатна консултация