0700 20 223

за цялата страна

Безплатен оглед

Климатиците и отоплителните уреди, като цяло са ежедневие за съвременния потребител, който често е запознат с това, какво търси и намира сам подходящото решение. Намирането на най-добрият уред за отопление или охлаждане, на дома или офиса не приключва с избора на желаната за целта техника, а включва също така и правилна преценка за нейната ефективност и възможност за внедряване в средата. Какво означава това? Самата покупка, на климатик не означава, че сме взели най-доброто решение, напротив – редица технически детайли, с които няма как потребителят да е запознат, могат да наклонят везните в друга посока. Има определени помещения, които имат своята специфика и е необходимо особено внимание при планиране на отоплителната мощност. Това могат да са по-обемни и нестандартни по размер помещения, такива с прегради, висок или скосен таван, труден достъп и други конструктивни специфики, но също така имат значение и самите обитатели – чувствителни на температурни разлики потребители, бебета и малки деца, възрастни или болни хора, домашни любимци и т.н. От голяма важност е и значението на мястото, например паметници на културата, които не позволяват намеса в архитектурно отношение.


Именно в такива случаи е най-подходящо да се обърнете към специалист на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Вашия безплатен оглед на помещенията, за които планирате монтаж на уред за отопление, охлаждане или вентилация. Нашите колеги с удоволствие ще отговорят на всички ваши въпроси и ще дадат най-точното решение, пресечна точка между Вашите нужди, желания и изискванията на средата.

Огледът представлява предварително посещение от наш специалист на място и включва:

  • Запознаване с помещението (помещенията) за монтаж
  • Преценяване на спецификите и характеристиките на обекта
  • Запознаване с работния проект (в случай че има разработен такъв)
  • Консултация с клиента, относно неговите нужди, изисквания и предпочитания
  • Предложение за възможни места за монтаж и препоръки относно най-подходящото
  • Отговор на всички възникнали от клиента въпроси, касаещи монтажа на уреда


Условия за оглед


Огледът е безплатен при закупуване на предлаганите от нас климатични сплит системи. При предварителното посещение се заплащат 25 лв., които се възстановяват на клиента, като се приспадат от стойността на климатичните системи при покупка.


За монтаж на продукти от инженеринговото ни портфолио – термопомпи, вентилаторни конвектори  и др. огледът е задължителен.
Огледът е безплатен при закупуване на предлаганата от нас техника, като при предварителното посещение се заплащат 100 лв., които се възстановяват на клиента, като се приспадат от стойността на закупената техника.

Извършването на огледи от наши специалисти за климатични системи в търговски, офисни и жилищни помещения са актуални за градовете София, Варна, Бургас и Пловдив.

За останалите райони от страната следва да направите връзка с нашите партньорски фирми.


Можете да заявите Вашият безплатен оглед чрез попълване на следния онлайн формуляр, след което предварително ще съгласуваме с вас удобното за целта време.