0700 20 223

Безплатна
консултация

Предварителен оглед

Климатиците и отоплителните уреди, като цяло са ежедневие за съвременния потребител, който често е запознат с това, какво търси и намира сам подходящото решение. Намирането на най-добрият уред за отопление или охлаждане, на дома или офиса не приключва с избора на желаната за целта техника, а включва също така и правилна преценка за нейната ефективност и възможност за внедряване в средата. Какво означава това? Самата покупка, на климатик не означава, че сме взели най-доброто решение, напротив – редица технически детайли, с които няма как потребителят да е запознат, могат да наклонят везните в друга посока. Има определени помещения, които имат своята специфика и е необходимо особено внимание при планиране на отоплителната мощност. Това могат да са по-обемни и нестандартни по размер помещения, такива с прегради, висок или скосен таван, труден достъп и други конструктивни специфики, но също така имат значение и самите обитатели – чувствителни на температурни разлики потребители, бебета и малки деца, възрастни или болни хора, домашни любимци и т.н. От голяма важност е и значението на мястото, например паметници на културата, които не позволяват намеса в архитектурно отношение.


Именно в такива случаи е най-подходящо да се обърнете към специалист на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД за Вашия предварителен оглед на помещенията, за които планирате монтаж на уред за отопление, охлаждане или вентилация. Нашите колеги с удоволствие ще отговорят на всички ваши въпроси и ще дадат най-точното решение, пресечна точка между Вашите нужди, желания и изискванията на средата.

Огледът представлява предварително посещение от наш специалист на място и включва:

  • Запознаване с помещението (помещенията) за монтаж
  • Преценяване на спецификите и характеристиките на обекта
  • Запознаване с работния проект (в случай че има разработен такъв)
  • Консултация с клиента, относно неговите нужди, изисквания и предпочитания
  • Предложение за възможни места за монтаж и препоръки относно най-подходящото
  • Отговор на всички възникнали от клиента въпроси, касаещи монтажа на уреда


Условия за оглед


Предварително посещение за оглед за монтаж на климатик се заплаща 50 лв., които се възстановяват на клиента при покупка на техника от Булклима.

За монтаж на продукти от инженеринговото ни портфолио – термопомпи, вентилаторни конвектори  и др. огледът е задължителен.
За предварителния оглед за изготвяне на оферта се заплаща 200 лв. Сумата, се възстановява на клиента, като се приспада от стойността на техниката, закупена от Булклима.

Условията са валидни  за извършване на предварителни огледи на теритоирята на гр. София.

За останалите райони от страната следва да направите връзка с нашите партньорски фирми, посочени в секция Контакти / Дистрибутори.


Можете да заявите Вашия предварителен оглед чрез попълване на следния онлайн формуляр, след което предварително ще съгласуваме с вас удобното за целта време.

Обади са за безплатна консултация