0700 20 223

за цялата страна

Сервиз на климатици

Сервизните екипи на "БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД извършват:

 • Пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на ОВК системи
 • Гаранционен и извън гаранционен сервиз
 • Абонаментна поддръжка
 • Ремонт на съществуващи инсталации и съоръжения


Тук ще намерите няколко възможни случаи, изискващи нашата експертна намеса:

 • Редовно изключване на предпазителите /бушоните/ в ел.таблото
 • Загряване на захранващия кабел или щепсел
 • Нарушена изолация на захранващия кабел
 • Бутонът на дистанционното за включване не сработва /при условие че батериите на дистанционното са сменени скоро/
 • В даден работен режим се чува нехарактерен шум от системата
 • Светлинните индикатори мигат нетипично или на дистанционното управление се изписва цифра или буква, различна от зададения режим и градус на климатика


Ако климатичната система е в гаранция, клиентът е длъжен да представи валидна гаранционна карта при посещението на екипа.


Преди да дадете заявка за сервиз проверете:

 • Включен ли е климатикът в захранването?
 • Включен ли е таймерът на климатичната инсталация?
 • Има ли паднал или изгорял предпазител в електрическото Ви табло?
 • Подменяни ли са скоро батериите на дистанционното управление?
 • Зададена ли е подходяща стайна температура и работен режим за ефективна работа на инсталацията?
 • Почистени ли са въздушните филтри на машината?


Вашият климатик има нужда от ремонт? Можете да заявите Вашето сервизно посещение ТУК или да се обадите на телефонен номер 0700 20 223.