0700 20 223

Безплатна
консултация

Изградени обекти

Пречиствателна станция Ямбол

Детайли

Доизграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол.  

Дейности

Доставка и монтаж на касетъчни климатици Fujitsu General

Обади са за безплатна консултация