0700 20 223

Безплатна
консултация

Партньори

ATLANTIC - термопомпи

Детайли

Създадена през 1968 г. в Ла Рош-сюр-Йон (на западното френско крайбрежие), Атлантик Груп е водеща френска фирма в областта на климатичния комфорт.

Опитът на фирмата с различни енергийни източници (електричество, газ, нафта, слънчева енергия и т.н.) ѝ позволява да обхване целия пазар на средства за контрол на микроклимата.

Бидейки непрекъснато в контакт с потребителите, различните търговски марки на Атлантик груп предлагат гама от продукти, отговарящи на практика на всички техни нужди: електрически бойлери, електрически конвектори, електрически радиатори, системи за климатизация и вентилация и други системи, работещи с възобновяеми енергийни източници.

Групата работи целенасочено следвайки принципите за последователност, ефективност и стабилност на бизнеса си. Тя поставя на първо място взаимното уважение и взаимното разбирателство между управленския и изпълнителния персонал. Атлантик Груп твърдо вярва, че качеството на продуктите и услугите и точността и навременността на доставките позволяват не нейните корпоративни, институционални и индивидуални клиенти да бъдат удовлетворени и лоялни.

Атлантик Груп използва най-съвременните технологии и уменията на своите висококвалифицирани и мотивирани екипи, за да създава и усъвършенства продукти, които са в съзвучие със съвременните изисквания за комфорт.

4% от оборота на групата се реинвестира в научно-изследователска дейност, за да осигурява непрекъснато благоприятни условия за иновации.

С 50 години на производствена и търговска активност зад гърба си, Атлантик Груп продължава да се развива и самоусъвършенства.

Обади са за безплатна консултация