0700 20 223

Безплатна
консултация

Поддръжка и сервиз

Навременната профилактика и компетентната диагностика позволяват да се избегнат възможни проблеми, свързани с експлоатацията на климатика. Ежемесечното почистване на въздушните филтри на климатика е от основно значение за подобряване на неговия въздухообмен.

Ние съветваме нашите клиенти да проверяват работните параметри на техните машини с помощта на сервизен екип. Това се постига чрез специални уреди, предназначени за тази цел. Друго, което се проверява от нашите сервизни техници, е напрежението в мрежата, което се подава към компресора на климатика. Проверка  се прави и за обезмасляване на вентилаторните мотори, както и дали  изходящата температурната струя отговаря на изискванията на производителя. Нивото на инертния газ (по-известна като фреон) е друг показател, който се следи.

Доказано е, че една система, която е само с 10% под номиналните нива на фреон работи с около 20% по-неефективно или консумира повече електроенергия. Този вид проверка се препоръчва ежегодно от производителя.

Много фирми в бранша са констатирали, че на година около 5% от ефективността на всеки електрически уред пада и една такава профилактика би компенсирала загубите,  като това  се отразява на положително на вашите сметки за електричество. 

В днешно време модерната апаратура ни дава възможност за бързо и точно определяне на състоянието и работата на машините. Това спомага за подобряване на ефективността, намаляване на разходите и повишаване на комфорта. 

Няколко неща които може да проверите преди да потърсите сервизна помощ! 

1. Климатикът не стартира веднага:

При рестартиране защитния механизъм спира работата на компресора за около 3 минути, за да предотврати претоварването на системата. Изчакайте 3 минути, след което климатичната инсталация трябва да заработи автоматично.

2.  Чува се шум

По време на работа и веднага след спиране на климатика може да се чува звук на течаща вода. Възможно е преливането на охладителната течност по време на работа на системата да продължи около 2-3 минути. Саморазмразяването в режим Отопление може да породи леко свистене.

3. Влага и пара

При рязко охлаждане на въздух с висока влажност по вътрешното тяло се образува воден конденз.При саморазмразяване на външния агрегат е възможно отделяне на водна пара.

4. Вода капе от външното тяло

Водата се образува във външното тяло по време на саморазмразяване.

5. Неприятна миризма, идваща от климатика

Миризмите от въздуха в стаята не могат да се отстранят напълно от филтрите на вътрешното тяло.

6. Спрял или слаб въздушен поток

В началото в режим Отопление, скоростта на вентилатора е много ниска до загряването на вътрешните части на инсталацията.

Ако в режим Отопление стайната температура се покачи над зададената, външният агрегат ще спре работа, а вентилаторът на вътрешното тяло ще се върти съвсем слабо.

При саморазмразяване в режим Отопление инсталацията спира работа за 6-12 минути.

При температури под +5 е препоръчително, а при температури под -5 е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО климатикът да не бъде изключван.
 

За да се свържете с нашия сервиз, ни пишете на e-mail: service@bulclima.com или ни позвънете на телефон 02/965 00 75

Обади са за безплатна консултация