0700 20 223

Безплатна
консултация

Монтаж на въздушни завеси

Булклима предлага пфофесионален монтаж за монтаж на въздушни завеси Олефини. Завесите могат да бъдат с монофазно

и трифазно захранване. 

  Монтаж на въздушни завеси Количество Цена без ДДС
1. Монтаж на въздушна завеса с монофазно захранване до 5м .  1 100,00 лв
2 Монтаж на въздушна завеса с трифазно захранване до 5м . 1 135,00 лв
3. Монтаж на монофазен захранващ кабел над стандартното– 1 м.л.  1 3,75 лв
4. Монтаж на трифазен захранващ кабел над стандартното– 1 м.л.  1 4,75 лв

 

Обади са за безплатна консултация