0700 20 223

Безплатна
консултация

Често задавани въпроси

Какво означава "ErP"? Защо е важно?

Съкращението ErP идва от Energy related Products, което означава продукти, консумиращи енергия. Свързано е с Директивата на ЕС за екологично производство, която определя минимални изисквания за ефективност на продукти, консумиращи енергия като бойлери, термопомпи, котли и соларни инсталации. Всички производители трябва да се съобразяват с тази Директива от Септември 2015.

Енергоспестяването и опазването на околната среда ще са основни цели на ЕС години наред. В тази връзка, тъй като някои продукти за отопление и охлаждане могат да са много енергоемки, целта на европейската директива, наречена също така "Цел 20-20-20", е да:

• намали емисиите на CO² с 20%

• намали използването на първична енергия с 20%

• увеличи делът на възобновяема енергия с 20% към 2020 г.


Какво е "продуктов етикет"?

Енергийните етикети на уредите са задължителни за всички продукти, консумиращи енергия, които попадат в съответната директива, включително термопомпи, бойлери, котли и други.

Има различни видове етикети в зависимост от предназначението на уреда.

Благодарение на високата производителност на някои уреди, продуктовите им етикети имат още два енергийни класа (А+ и А++), в допълнение към основните енергийни класове (от A до G), които се отнасят за всички продукти.

Освен това, продуктовият етикет има индикатор за сезонна енергоефективност за различните климатични зони, за да покаже цялата информация за енергийната ефективност на продукта, а също така и показатели на нивата на издаваният шум.


Какво представляват Сплит и мулти сплит системите?

Това са климатични системи на директно изпарение за битови и професионални приложения.

Голямо разнообразие от вътрешни тела, изключително тихи, икономични и комфортни, осигуряващи надеждно охлаждане и отопление с ниски експлоатационни разходи; Лесен монтаж, в рамките на няколко часа; Комфорт в няколко стаи или цял етаж с едно външно тяло с мултисплит системите;

Климатизатори без външно тяло, които позволяват монтаж в сгради – паметници на културата.

МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС СПЛИТ И МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ ТУК


Какво представляват Термопомпи въздух-вода?

Иновативни, високоефективни системи, осигуряващи отопление, охлаждане и битова гореща вода за всяко домакинство;

Използвайки инверторна технология, термопомпените системи усвояват свободната енергия от околната среда и изискват само 1kW електроенергия, за да генерират от 3 kW до 5 kW топлиннна енергия, реализирайки над 40% икономия;

Проектирани да осигуряват високо ниво на комфорт благодарение на нискотемпературните инсталации с вентилаторни конвектори и водно подово отопление, съчетани с естетически качества, надеждност и производителност, могат лесно да бъдат инсталирани в еднофамилни къщи и апартаменти.

МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ТЕРМОПОМПИ ТУК


Какво представляват Отоплителни инсталации с пелетни или газови котли?

Класически отоплителни инсталации, с котли ползващи екологично чисти горива природен газ или пелети, добити като отпадъчен продукт в дървообработващата промишленост;

Използвайки радиатори (алуминиеви или панелни), вентилаторни конвектори или подово отопление тези инсталации осигуряват равномерно и ефективно разпределение на въздуха в помещенията;

С цел допълнително намаляване на разходите към инсталациите има възможност да се монтират соларни панели, използващи слънчевата енергия за производство на топла вода;

Предназначени са предимно за еднофамилни къщи и апартаменти.


Какво представляват VRF системи за централна климатизация?

Инсталации на директно изпарение с променлив поток на хладилен агент (топлоносител), проектирани за просторни офиси, хотели и комбинирани бизнес сгради, ресторанти, магазини и складово-производствени халета, отличаващи се с удължен експлоатационен период, гъвкавост при проектиране и висока енергийна ефективност.

Благодарение на своя висок комфорт, икономичност и енергоефективност системите са последно поколение и се отличават от познатите досега конвенционални инсталации по няколко основни принципа:

- Работещи на принципа на директното изпарение, системите са изцяло с хладилен агент (фреон) без вода, което води до по-компактна тръбна мрежа, изградена от некорозиращи медни тръби с малък диаметър, минимални топлинни загуби, без опасност от замръзване, изключително подходяща за високи офисни и административни сгради, хотели, производствено-складови халета;

- Използвайки инверторни технологии и ефективни топлообменници, VRF системите имат изключително висок целогодишен коефициент на преобразуване СОР, достигащ до 5.5 и определящ тяхната енергоефективност, превръщайки ги в най-икономичните отоплителни и охладителни системи, работещи перфектно при най-сурови зимни условия;

- Гъвкавостта при избора на системи за контрол и прецизното управление на фреоновия поток, позволяват системите да бъдат стриктно регулирани, а потребената енергия да бъде отчетена с изключително голяма точност;

- Позволяват включването им към централна система за сграден мениджмънт тип BMS за онлайн мониторинг и контрол;

- Широката гама от вътрешни тела, дава гъвкавост при избора им в зависимост от предназначението на помещенията и индивидуалните изисквания в тях;

- VRF системите с рекуперация позволяват работа едновременно в режим отопление и охлаждане, с цел поддържане на висок комфорт в помещения с южни и северни изложения;

МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС VRF СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ ТУК


Какво представлява Централна климатизация с водоохлаждащи агрегати?

Изграждат се системи с вентилаторни конвектори, с топлоносител вода или разтвор на етилен гликол, при които за топлоизточник се ползва котел или ТЕЦ, а за охлаждане – водохлаждащ агрегат. С цел намаляване на експлоатационните разходи е възможно използване на термопомпени водоохлаждащи агрегати в преходните сезони, както и системи с частично или пълно оползотворяване на отпадна топлина.

МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ ТУК


Какво представляват Вентилационни нагнетателни и смукателни системи?

Вентилационните инсталации са предназначени за осигуряване на пресен въздух, отстраняване на вредни емисии и поддържане оптимален комфорт и чистотата на въздуха.

Рекуперативните (енергоефективни) блокове, използвани при изграждането на вентилационни инсталации водят до значително енергоспестяване.

Използват се в заведения за обществено хранене, хотели, административни и офис сгради, складово-производствени халета и гаражи.

Вентилационните системи за еднофамилни къщи и апартаменти имат възможност да отстраняват, влага, полени, домашен прах и миризми.

МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС РЕКУПЕРАТИВНИ БЛОКОВЕ ТУК

Обади са за безплатна консултация