0700 20 223

Безплатна
консултация

Новини

„Фьоникс Фарма“, изграждане на климатична, отоплителна и вентилационна инсталация

01 февруари, 2024

Вече четвърта година „Булклима Инженеринг“ ЕООД работи за подобряване и обновяване на офисно-логистичните центрове на „Фьоникс Фарма“ ЕООД в гр. София. В сътрудничество с инвеститора „БПД Рингроуд“ ЕООД, през 2020-та година беше изградена цялостна климатична, отоплителна и вентилационна инсталация на „Складово-административна сграда в УПИ VIII 624, кв. 79а, с. Кривина, СО р-н “Панчарево” с ползвател „Фьоникс фарма“.

Изградени са централна VRV инсталация с канални вътрешни тела, зонално управление с целогодишен режим на поддържане на температура в границите 16-25 ˚ С и влажност под 60 %. Инсталирана е и вентилационна камера с дебит 16000м3/ч със секции на директно изпарение за подаване на пресен въздух в склада. За офисната част са монтирани климатизатори, тип - сплит система и рекуператори за вентилация. Със сключения договор за абонаментно експлоатационно поддържане, гарантирахме безпроблемната работа на цялостната инсталация на складовите помещения за лекарствени продукти, чието съхранение изисква поддържане на определена температура с унифицирани стойности.

При разширяване на помещенията за извършване на серийно комисиониране на фармацевтични продукти, чрез допълнително удължаване на съществуващата автоматизирана система АТСС на “KNAPP” AG на кота ±0.00, кота +4.50 и изграждане на офисна част към кота +4.50“  по част ОВК, са монтирани вентилаторни конвектори Action Clima, канални вентилатори и осев вентилатор за отвеждане на дим и топлина . Подменени са дефектиралите циркулационни помпи в котелното помещение с нови такива. Сменени са всички кранове и арматури, като бяха сменени и ремонтирани водосъбирателни и водоразпределителни колектори.

На мястото на амортизиран стар и енергонеефективен водоохладител е доставен и монтиран нов  инверторен въздушноохлаждаем термопомпен агрегат YORK.

В момента се изгражда нова VRV система за климатизация и отопление на поредното складово пространство за лекарства с площ 1968 м2 и височина 10,5м в складовата база „БПД Рингроуд“ – три системи с канални вътрешни тела, вентилационни елементи и зонално управление, влагоуловители и въздушни завеси отново с целогодишно поддържане на 16-25 ˚˚  С и влажност под 60 %.

„Фьоникс Фарма“ - със седалище Майнхайм, Германия, е един от най-добрите интегрирани доставчици на здравно обслужване и водещ фармацевтичен търговец в Европа с представителства в 27 държави и има жизненоважен принос за цялостното здравеопазване с около 36 400 служители. Общата складова площ на компанията възлиза на 10 500 м2 със 7 500 палето места, 180 от които на температурен режим в хладилни камери. Повече за здравната компания и нейната дейност, можете да научите на: https://www.phoenixpharma.bg/services/wholesale/warehouse_sofia/

Ако вие сте фармацевтичен или козметичен концерн със сходна сфера на дейност и искате да намерите сигурно и дълготрайно решение за климатизация на вашите индустриални пространства за съхранение на фармацевтични и козметични продукти, не се колебайте да се обърнете за съдействие и намиране на решение от „Булклима инженеринг“. Ние ви очакваме и ще отговорим на всичките ви нужди, намирайки най-доброто решение за отопление, вентилация и климатизаиця за вас и вашия бизнес.

Обади са за безплатна консултация