Начало
Назад

Анкета

С цел непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите ни, бихме се радвали да споделите мнението си относно качеството на предлаганите от нас стоки и услуги. Наличието на комуникация и своевременна обратна връзка, както и вашите предложения са от изключително значение за нас.

Най-учтиво Ви молим да попълните настоящата „Анкетна карта”, за което Ви благодарим предварително.

 

 

01. Откъде научихте за нашето Дружество?

02. Кои наши стоки познавате?

03. Как оценявате предлаганите от нас стоки и услуги?

Оферти и договаряне
Професионална компетентност
Индивидуален подход към изискванията на клиента
Срокове на доставка
Комуникация
Комплексност на предлаганата услуга

04. Бихте ли препоръчали предлаганите от Булклима стоки и услуги?

05. Предложения за подобряване на дейността

06. Бихте ли ни възложили нова поръчка?

07. Попълнил (име)

Задължителни полета